S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenie cookies môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača.

SK    ENG       +421 902 109 109    felt@passionfelt.com     

TOVAR V AKCII

Cena 32,00 EUR
skladom
Cena 40,00 EUR
skladom
Cena 40,00 EUR
skladom

Názory


» Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu, PassionFelt, M.Cileide S. de Oliveira, na stránkach www.passionfelt.com, IČO 52606937, sídlo Monardová 12727/2, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko, spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je M. Cileide Sobreira S. de Oliveira, IČO 52606937, so sídlom Monardová 2, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, (ďalej len „Správca“);

 1. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: felt@passionfelt.com, tel.: +421 902 109 109;
 2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.passionfelt.com;
 2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
 3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

 1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.passionfelt.com podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR O ochrane osobných údajov;
 2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
 3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ;
 4. Za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť;
 5. Za účelom oprávneného záujmu správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newslletrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • Bohemiasoft s.r.o.(systém e-shopu);
 • Unihost s.r.o. (správca serverov)
 • Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)
 • Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)
 • Slovenská pošta, alebo iné osoby, podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy ;
 • Google Analytics (analýza webových stránok);
 • iné osoby zaisťujúce marketingové služby

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

 1. Na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, ;
 2. Na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR ;
 3. Na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR ;
 4. Vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR ;
 5. Na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR ;
 6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: felt@passionfelt.com;
 7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
 2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.passionfelt.com potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;
 2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
 3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 28.8.2020

ZDI4YjM3Mm